Din ce în ce mai des auzim de termenul de „bună guvernanță”. Instituțiile financiare internaționale își bazează tot mai mult ajutorul financiar pe condiția ca banii lor să finanțeze reforme care să asigure „buna guvernanță”. Conceptul nu este nou. Pur și simplu, definește calitativ procesul de luare a deciziilor și procesul prin care deciziile sunt puse în viață. Buna guvernanță poate fi utilizată în mai multe contexte: guvernanța corporativă, internațională, națională și locală.

Consiliul Europei definește buna guvernanță – conduita responsabilă a afacerilor publice și gestionarea resurselor publice – prin 12 principii consacrate în Strategia privind inovarea și buna guvernare la nivel local, aprobată printr-o decizie a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în 2008. Acestea acoperă aspecte precum conduita etică, statul de drept, eficiența și eficacitatea, transparență, management financiar solid și responsabilitate. Iar potrivit unei definiții simplificate a ONU, buna guvernanță are 8 caracteristici majore: participativă, orientată spre consens, responsabilă, transparentă, receptivă, eficace și eficientă, echitabilă și incluzivă și respectă statul de drept. Buna guvernanță asigură reducerea la minimum a corupției, asigură că opiniile minorităților sunt luate în considerare și că vocile celor mai vulnerabili din societate sunt auzite în procesul decizional.

Tehnologia, informatizarea, utilizarea datelor transformă guvernanța pe tot globul. Modul în care aplicăm utilizarea etică și inovatoare a datelor și tehnologiei informației la cele mai presante provocări ale societății este cheia modului în care ne guvernăm lumea viitoare. Buna guvernanță la toate nivelurile este fundamentală pentru creșterea economică, stabilitatea politică și securitate – este de fapt un factor cheie pentru stabilitate și securitate. Buna guvernanță aduce beneficii economice îmbunătățite într-o lume cu mari provocări socio-economice și accelerează tranzițiile economice.

Buna guvernanță ajută conducătorii de companii să acționeze întotdeauna în interesul acționarilor, poate îmbunătăți performanța afacerii, o poate ajuta să devină mai stabilă și mai productivă și să deblocheze noi oportunități. Poate reduce riscurile și poate permite o creștere mai rapidă și mai sigură.

Pentru o armonioasă dezvoltare, societatea românească și implicit piața de capital au nevoie de un leadership responsabil și profund angajat, de oameni care să exceleze din poziția de conducători ai companiilor emitente, iar responsabilitatea liderilor începe cu educația și cu etica profesională.

Consiliile de conducere trebuie să fie populate cu lideri adevărați, responsabili, educați și cu profunde valori morale și etice. Bordul companiei reprezintă interesele acționarilor și investitorilor, iar dorința celui care investește este să maximizeze profitul. Dar maximizarea profitului și respectarea interesului investitorilor se poate realiza producând în același timp: creștere socială, dezvoltarea societății și transformarea mentalităților. Toate sub semnul unui respect real față de legea statului român.

Acolo unde buna guvernanță lipsește și unde legea este încălcată, autoritatea statului trebuie să intervină prompt și drastic, spre beneficiul societății. România are reală nevoie de valori fundamentale precum: Cinstea, Integritatea, Responsabilitatea, Transparența, Respectarea legilor statului.

 

Daniel Apostol