Nu contenesc să reamintesc că pensia nu este o cadou pe care ni-l face statul! Și nu este nici o favoare făcută de vreun vremelnic guvern, deși de multe ori pensia ajunge să fie o momeală electorală. Am mai scris (și aici) că banii de pensie nu sunt bani publici, care să fie obținuți de stat prin colectarea de taxe și impozite. Banii de pensie sunt contribuții pe care fiecare cetățean le pune deoparte din veniturile personale, pentru a dispune de această însumată contribuție mai târziu, când nu mai este activ economic. Orice agoniseală obținută prin munca depusă (venituri fie de la stat, fie de la privat) este o proprietate privată. Deci orice pensie reprezintă o felie din această agoniseală individuală, privată, de bani!

Cea mai mare parte din această agoniseală privată este administrată de stat și se numește „Pilonul I”. Statul administrează Pilonul I astfel: colectează contribuțiile celor aflați astăzi în câmpul muncii și tot astăzi plătește pensiile către cei pensionați. Deci statul nu investește banii din Pilonul I, doar îi colectează și apoi îi și dă în plată. După caz, guvernul mărește, scade sau îngheață pensiile prin decizii exclusiv politice și în funcție de interesele electorale ale momentului și nicidecum prin decizii de investiții financiare pe termen lung. Așadar, banii privați trimiși către Pilonul I devin bani privați administrați de stat, iar statul ne-a demonstrat în ultimii 30 de ani că este cel mai ineficient administrator al agoniselii noastre (și chiar și al activelor sale, dacă e să ne uităm la soarta companiilor de stat sau a proprietăților acestuia). Majorarea pensiei din Pilonul I nu are legătură cu nici un randament financiar, se face doar din pix politic (guvernamental sau parlamentar), prin recalcularea punctului de pensie sau prin stabilirea procentului de creștere.

Pe de altă parte, avem și două tipuri de pensii administrate privat: cea obligatorie și cea facultativă.În primul rând, Pilonul II: este pensia obligatorie administrată privat și provine din partea de contribuție la sistemul de pensii care e redirecționată de la sistemul public către un fond de pensii administrat privat. Pentru Pilonul II nu plătește nimeni nimic în plus, contribuția se face direct de către angajator, redistribuind 3,75% din venitul lunar brut, parte a procentului de 10,5% care înseamnă CAS (contribuția pentru asigurări sociale). Altfel spus, fără prea mare bătaie de cap, cele 3,75% din contribuția noastră la pensii ajung automat într-unul din cele 7 fonduri de pensii administrate privat. Spun „fără prea mare bătaie de cap” pentru că, din păcate, aproape toată lumea nu se interesează de soarta acestor bani: datele Autorității de Supraveghere Financiară arată că peste 90% dintre contribuțiile Pilonului II sunt repartizate aleatoriu către fondurile de pensii respective. Oamenii nu se interesează de aceste 3,75 procente din banii lor, nu aleg deliberat un fond de administrare, nu știu că pot opta să se schimbe de la un fond la altul, nu se întreabă despre performanța și randamentul respectivei acumulări de bani personali. Pentru cei 7,6 milioane de participanți, Pilonul II a realizat în anul pandemic 2020 un randament mediu de 6,2%, de trei ori mai ridicat decât rata inflației de anul trecut. Pe întreaga sa perioadă de funcționare (2008-2020), Pilonul II a înregistrat un randament mediu anual de 8,17% (față de o inflație medie anuală de aproape 3%). Potrivit unor statistici ale Asociației Administratorilor de Pensii Administrate Privat (APAPR), în cei 13 ani de funcționare Pilonul II a realizat câștiguri financiare net superioare inflației și acumulării în depozite bancare în lei (de aproape 3 ori), și de 4,5 ori mai mari decât plasarea banilor în moneda euro.

În plus față de Pilonul II avem pensia facultativă, care este destinată multiplicări resurselor financiare disponibile la vârsta pensionării. Oricine are posibilitatea să contribuie la un fond de pensii facultative cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar. Pensia administrată privat (Pilonul III) depinde de banii acumulaţi prin contribuţiile participanţilor, dar şi de randamentul obţinut din investiţiile făcute de administratorii fondurilor. Pensia facultativă este deopotrivă o investiţie financiară şi o variantă de economisire pe termen lung. Din raportul ASF privind evoluția pensiilor private în anul 2020 este de reținut că sistemul a cunoscut o evoluție solidă pe parcursul anului trecut, în ciuda contextului economic nefavorabil generat de pandemia COVID-19. Pilonul III a înregistrat în 2020 rezultate pozitive, cu un randament mediu de 4,64%, iar pe toată durata de funcționare, fondurile de pensii facultative au realizat un randament mediu anual de 5,97%. Astfel, la finalul lunii decembrie a anului 2020, activele totale ale sistemului de pensii private au ajuns la un nivel de 7,5% pondere în PIB. La sfârșitul anului trecut, valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat a fost de 75,14 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 21% comparativ cu finele anului 2019. Numărul participanților înregistrați a fost, la sfârșitul anului trecut, de 7,63 milioane persoane, față de 7,46 milioane persoane înregistrate la sfârșitul anului 2019. Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a fost 5,38% în decembrie 2020, în timp ce la finele anului 2019 aceasta era de 6,34%. La 31 decembrie 2020, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii administrate privat. Investițiile în titluri de stat au reprezentat 68%, în creștere cu 6,45 puncte procentuale comparativ cu finalul anului 2019. Valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) a fost de 2,93 miliarde lei, la finalul anului 2020, în creștere cu aproximativ 17% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, peste 527.000 de participanți erau înregistrați în cadrul Pilonului III. Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat a fost 8,35% în decembrie 2020. În luna decembrie 2019, aceasta a fost de 5,82%. Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative, cu grad de risc mediu, a înregistrat un nivel de 7,55% la finalul lunii decembrie 2020, față de 4,77% la sfârșitul anului 2019.

 

Daniel Apostol