Termeni si conditii  

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

Website-ul www.thebizz.ro este proprietatea SC DEBIZZ MAGAZINE SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.thebizz.ro proprietarul fiind numit generic, în continuare DEBIZZ MAGAZINE.
Accesul și utilizarea site-ului www.thebizz.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului și accesul la servicii presupun implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

    1.ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații din ediția online a revistei THEBIZZ MAGAZINE. Pentru a obține acces la site, și deci la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

    2.DREPTURI DE AUTOR ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

DEBIZZ MAGAZINE oferă acces liber la site-ul www.thebizz.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.
Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site, cât și al elementelor grafice care compun interfața cu utilizatorul sunt proprietatea DEBIZZ MAGAZINE sau a partenerilor săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord cu DEBIZZ MAGAZINE sau partenerii săi.
Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care DEBIZZ MAGAZINE si partenerii sai le detin asupra/in legatura cu Site-ul, Continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii vreunei prevederi de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii/proprietarii Continutului Site-ului.
Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al DEBIZZ MAGAZINE. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile cu excepția celor din surse libere, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea DEBIZZ MAGAZINE sau a partenerilor săi. Prin derogare de la prevederea precedenta, nu apartin Site-ului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa si nici opiniile si/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului fata de materialele de orice fel postate pe Site sau fata de Continutul Site-ului in general.
In cazurile in care Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip este preluat de la alti producatori/emitenti de continut sau materiale in fomat text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri.
Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile in care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al DEBIZZ MAGAZINE, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip, care nu are acordul său prealabil.DEBIZZ MAGAZINE sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. DEBIZZ MAGAZINE nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. DEBIZZ MAGAZINE nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de DEBIZZ MAGAZINE prin intermediul site-ului, într-un mod care incalca legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.
Cererile de utilizare a continutului Site-ului in orice scopuri decat cele personale pot fi trimise prin oricare dintre modalitatile indicate la pagina de Contact a Site-ului.
DEBIZZ MAGAZINE își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita DEBIZZ MAGAZINE sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.  Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.
Orice persoane care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea DEBIZZ MAGAZINE, ci numai raspunderea persoanelor respective.
Utilizatorii inteleg si accepta ca DEBIZZ MAGAZINE este exonerata de orice raspundere privind materialele, datele si informatiile, dar fara a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate avand scopul si caracterul de “comunicate de presa”. Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ si ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si/sau validitatea Continutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.

    3.REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea fără a fi citată sursa, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, altele decât cele specificate în mod expres de către deținătorul site-ului;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestuia, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop, fără acordul explicit al deținătorului site-ului;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem software sau hardware din rețeaua DEBIZZ MAGAZINE sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua DEBIZZ MAGAZINE care nu sunt publice, fără autorizație;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua DEBIZZ MAGAZINE prin orice mijloace.
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. DEBIZZ MAGAZINE va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

    4.DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

DEBIZZ MAGAZINE își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă
DEBIZZ MAGAZINE nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
DEBIZZ MAGAZINE poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

    5.ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. DEBIZZ MAGAZINE se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect.

DEBIZZ MAGAZINE nu oferă nici o garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program sau programare va fi corectată;

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului. Nici un sfat sau alte informații audio, video sau scrise, obținute de la site-ul www.thebizz.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.
In cazurile de forta majora, Administratorul Site-ului si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

    6.LIMITAREA RĂSPUNDERII

DEBIZZ MAGAZINE nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă DEBIZZ MAGAZINE a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de DEBIZZ MAGAZINE sau de către terți, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa office@thebizz.ro.

    7.CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului DEBIZZ MAGAZINE pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile Legii 677/2001.
Prin completarea câmpurilor din formularele on-line utilizatorii sunt de acord ca datele furnizate să intre în baza de date www.thebizz.ro și să primească, daca este cazul, mesaje cu privire la produse și servicii, promoții , concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către DEBIZZ MAGAZINE și de partenerii săi agreați.
La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la office@thebizz.ro, DEBIZZ MAGAZINE se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Pentru orice nerespectare a acestui set de reguli, observatie, plangere sau problema legata de site vă rugăm sa ne contactați prin modalitatile puse la dispoziție în secțiunea „contact”.
DEBIZZ MAGAZINE nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
DEBIZZ MAGAZINE își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

Litigii; Solutii alternative; Legea aplicabilă

Conform Regulamentului nr.523/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de achiziție online, consumatorii și comercianții din Uniunea Europeană au la dispoziție o platformă online pentru rezolvarea disputelor având ca obiect produse sau servicii achiziționate pe internet, atât în țara de origine, cât și în străinătate, care poate fi accesată prin următoarele link-uri (platforma SOL– Solutionarea Online a Disputelor):

Limba română:
http://ec.europa.eu/romania/news/15022016_platforma_online_solutionare_litigii_ro.htm
Limbi oficiale ale Uniunii Europene:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale DEBIZZ MAGAZINE, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legatură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competența aflată în raza teritorială a municipiului București.
Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndata accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acest și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.
Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

INSCRIERE EVENIMENT THEBIZZ