Grupul Roche este prezent în România prin diviziile Farmaceutică, Diagnostic și Diabet. Care este rolul diagnosticului în modelarea viitorului sistemului medical?

Viitorul sistemului medical este caracterizat de tendințe-cheie precum îngrijirea preventivă, personalizată și durabilă, care duce la rezultate mai bune, asigură un acces mai larg la serviciile medicale, o mai bună echitate în domeniul sănătății și o suportabilitate îmbunătățită a costurilor. Diagnosticul joacă un rol esențial în modelarea viitorului în domeniul sănătății în mai multe moduri.

Diagnosticul fundamentează deciziile medicale și conduce la rezultate mai bune pentru pacient, prin diagnosticarea bolii și monitorizarea stării de sănătate.

Diagnosticul influențează în proporție de 66% luarea deciziilor clinice și joacă un rol-cheie, de la screening, depistare precoce, diagnostic și prognoză până la gruparea pe categorii a pacienților și monitorizarea tratamentului pentru a ajuta clinicienii să îmbunătățească starea de sănătate a oamenilor din întreaga lume. Indiferent dacă este vorba despre pandemie, cancer sau o altă amenințare pentru sănătate, găsirea unor soluții la câteva dintre cele mai mari probleme de sănătate începe cu diagnosticul și depinde de acesta.

Pe lângă beneficiile evidente pentru sectorul medical, diagnosticarea ajută și la reducerea costurilor pentru sistemul de sănătate în ansamblu.

Îngrijirea preventivă poate juca un rol cheie în gestionarea bugetelor pentru sectorul sanitar. Potrivit APHA, fiecare dolar cheltuit pentru prevenție poate economisi până la 5,60 dolari din cheltuielile pentru sănătate.

Diagnosticarea in vitro (adică testele efectuate pe mostre de sânge sau țesut, de exemplu, prelevate din corpul uman) realizată la momentul potrivit poate ajuta sistemul de sănătate să câștige eficiență și să reducă costurile prin: 1) internări în spital mai puține și mai scurte, 2) costuri mai mici cu spitalizarea și efectele adverse ale medicației, 3) mai puține consultații în ambulatoriu, 4) mai puține tratamente (suplimentare) și 5) durate mai scurte ale tratamentelor.

Din perspectiva dvs., care sunt deficiențele majore ale sistemului de sănătate din România?

Sistemul de sănătate din România își propune să ofere acces gratuit tuturor cetățenilor săi. Această viziune se întemeiază pe principiul solidarității, un concept adânc înrădăcinat în istoria europeană, încorporat într-un angajament politic pentru asistența medicală universală, conform Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Constituției României. O distribuție bazată pe solidaritate a resurselor de asistență medicală către cei aflați în nevoie necesită acces și echitate, calitate și performanță, dar și eficiență.

România, alături de toate celelalte state, constată o creștere a cheltuielilor pentru sănătate, determinată de angajamentul autorităților de a reduce decalajul în comparație cu alte țări europene, de a aborda nevoile de asistență medicală nesatisfăcute, precum și o escaladare a costurilor cu asistența medicală. Cu toate acestea, îmbunătățirea eficienței sistemului și a rezultatelor în sectorul sanitar rămân aspecte majore care implică angajamente pe termen lung și consecvență în execuție.

Strategia Națională pentru Sănătate 2023-2030 publicată de Ministerul Sănătății identifică o serie de provocări în cadrul sistemului de sănătate. România se află în urma altor țări din regiune la anumiți indicatori de sănătate, cum ar fi speranța de viață la naștere, rata scăzută a natalității, ratele înalte ale mortalității care poate fi evitată etc.

Inițiativele de prevenire a bolilor și de diagnosticare precoce necesită mai multă atenție, ca și deficitul de resurse umane din sistemul sănătății. Mai mult, deciziile de politici publice trebuie luate pe baza evaluării dovezilor din viața reală și încă mai sunt acțiuni de întreprins în ceea ce privește corelarea rambursării fondurilor pentru asistență medicală cu nevoile reale sau cu costurile reale ale achizițiilor. Ca urmare, furnizorii de servicii medicale sunt din ce în ce mai implicați în activități care vizează abordarea obiectivelor naționale de asistență medicală.

Noile strategii stabilite de autorități vizează creșterea accesului la serviciile medicale pentru prevenție, diagnostic și tratament precoce, precum și reducerea disparităților rural / urban, în special pentru comunitățile rurale defavorizate.

România are șanse mari să facă progrese vizibile în următorii ani, având în vedere oportunitățile excepționale de finanțare din cadrul Uniunii Europene, care pot duce la o schimbare reală atât în ceea ce privește infrastructura, cât și serviciile de sănătate.

Pandemia COVID-19 și războiul ulterior din Ucraina au creat provocări majore pentru întreaga economie. Cum au afectat aceste provocări divizia de Diagnostic?

COVID-19 a fost un semnal de alarmă pentru noi toți, aducând în prim plan importanța asistenței medicale și importanța diagnosticării la momentul potrivit. Acest moment esențial al diagnosticării oferă multe șanse, dar implică și provocări critice - în special în ceea ce privește dificultățile din lanțul de aprovizionare și inflația, care au fost accentuate recent de pandemie și război.

Din cauza acestor evenimente epocale, economia globală a fost afectată de încetarea anumitor activități de producție, de riscuri de recesiune, presiune inflaționistă și conflicte sociale.

Inflația se manifestă rapid și datorită creșterii prețurilor materiilor prime, a costurilor cu logistica și a costurilor cu forța de muncă.

Această situație este îngrijorătoare și pentru sectorul echipamentelor medicale, deoarece acesta funcționează în cadrul unor sisteme complexe de stabilire a prețurilor, rambursare și achiziții de către autorități naționale din sectorul sanitar, spitale, clinici și laboratoare.

România nu este o excepție. Inflația a ajuns la 13,76% în aprilie 2022, 14,5% în mai 2022 și 15,1% în iunie, potrivit Institutului Național de Statistică. Acest lucru a creat o perturbare importantă în prognoza economică atât a instituțiilor publice, cât și a companiilor private. Este posibil ca nivelul inflației să crească în continuare, datorită creșterii prețurilor la energie.

La ce inițiative lucrați, în cadrul Roche și în domeniu, pentru a depăși aceste provocări?

Roche este foarte activă în orientarea paradigmei privind furnizarea asistenței medicale către conceptul de asistență medicală bazată pe valoare (VBHC). Conceptul se bazează pe principiile economiei sectorului sanitar și își propune să înlocuiască modelul cantitativ de plată a unor taxe pentru servicii, cu plata pentru rezultat și calitate, asigurând astfel controlul costurilor și distribuirea echitabilă a resurselor limitate către toate grupurile de pacienți.

În același timp, un sistem care funcționează pe principiile VBHC ar trebui să își poată consolida reziliența, deoarece creează stimulente și capacitate de investiție pentru intervenții și inovații care aduc valoare sporită, care îmbunătățesc rezultatele în ceea ce privește sănătatea pacienților și a populației, pe termen lung.

Spre deosebire de tratamentele care au un rezultat direct asupra sănătății pacientului, testele de diagnostic au un rezultat indirect, dependent de acțiunea întreprinsă ca urmare a testului. Totuși, ele constituie modalități ce implică un cost relativ scăzut de a obține informații critice pentru diagnostic, tratament și, în cele din urmă, pentru rezultate. În acest fel, ele pot fi o resursă valoroasă pentru prevenția, detectarea și gestionarea bolilor.

În modelul VBHC, laboratoarele și producătorii care furnizează teste de diagnostic vor trebui să demonstreze modul în care testele lor pot adăuga valoare. Acest lucru poate însemna oferirea de comentarii interpretative detaliate medicilor care prescriu, în ceea ce privește valorile testelor, sau sprijin pentru dezvoltarea de protocoale de solicitare a testelor, pentru a ajuta furnizorii de servicii medicale să aleagă cele mai potrivite teste pentru un anumit pacient.

De exemplu, știm că testarea de diagnosticare poate ajuta la depistarea anumitor boli într-un stadiu mai timpuriu (de exemplu, în timpul campaniilor de screening), permițând medicilor să ia măsuri mai devreme pentru a le trata, mai degrabă decât să realizeze intervenții ulterioare mai costisitoare și, probabil, mai puțin reușite.

La sfârșitul anului trecut, ați anunțat lansarea celei de-a doua ediții a HealthCare lab, un program internațional care include și țara noastră. Cât de importantă este dezvoltarea segmentului HealthTech pentru ecosistemul local?

Pandemia a fost un catalizator puternic pentru accelerarea dezvoltării segmentului HealthTech. Inovațiile precum platformele digitale care facilitează o mai bună interacțiune între echipele multidisciplinare de medici sau alte instrumente digitale, care permit accesul pacienților la monitorizarea și îngrijirea de care au nevoie, reducând în același timp riscul de expunere, schimbă rapid modul în care este furnizată și monitorizată asistența medicală.

Am observat de asemenea că pandemia a grăbit implicarea companiilor nou-înființate în domeniul sănătății, ceea ce reprezintă un pas major înainte pentru România. Prin urmare, când am auzit despre inițiativa Healthcare Lab, am vrut să deschidem ușa pentru posibile inovații din ecosistemul local de tehnologii pentru sectorul sanitar, cu care am putea colabora, dacă soluțiile se potrivesc direcțiilor și strategiei noastre de afaceri.

Acesta era un domeniu nou pentru noi și aveam așteptări moderate cu privire la numărul de startup-uri pe care le puteam găsi. Cu toate acestea, spre surprinderea noastră, am aflat că am primit 14 propuneri de la startup-uri românești. Acest lucru nu face decât să arate potențialul ridicat al ecosistemului HealthTech din România de a veni cu idei inovatoare și aplicabile, care să răspundă nevoilor sistemului sanitar nu doar de azi, ci și de mâine.

Pentru noi, Roche, pe lângă oportunitatea de a colabora cu aceste startup-uri care vin cu soluții inovatoare surprinzătoare pentru pacienți și clienți, este important să învățăm de la aceste companii dinamice, din modul lor de a gândi și de a acționa, precum și din principii.

Expertiza și know-how-ul nostru despre sectorul sănătății constituie o direcție pe care o putem investiga în ceea ce privește colaborarea cu aceste startup-uri. Ca atare, Roche a inițiat deja discuții cu o serie de startup-uri, fie pentru coaching în soluții de business, fie chiar pentru discuții despre posibile parteneriate cu instituții din sectorul medical.

Roche este, de asemenea, o companie cunoscută pentru implicarea sa în comunitate prin diverse inițiative. Care sunt principalele repere ale acestei activități și câți români au beneficiat de proiectele derulate de companie?

Pentru noi, comunitatea înseamnă toți cei care pot beneficia de expertiza Roche, fie că este vorba despre pacienți, medici, autorități publice sau publicul larg. Programele noastre de implicare comunitară se concentrează pe campanii de educație în domeniul sănătății, facilitând accesul la cele mai recente inovații în medicină și diagnosticare din sistemul de sănătate din România și ajutând oamenii din întreaga țară să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Tot în legătură cu programele noastre de responsabilitate socială, suntem implicați și în activități de sprijinire a copiilor din medii mai puțin favorizate să aibă acces la educație. În lunile de vară, programul nostru de Școală de Vară a oferit acestor copii diverse cursuri predate de colegii noștri despre igienă, prevenție medicală și multe altele. În același timp, sprijinim copiii cu posibilități limitate cu rechizitele necesare pentru noul an școlar, deoarece credem cu tărie că o educație adecvată îmbunătățește viața.

În ceea ce privește activitățile noastre în plan local, ultimii ani au fost marcați de două provocări majore - pandemia de COVID-19 și, mai recent, războiul din Ucraina. Când pandemia a lovit la începutul anului 2020, împreună cu asociațiile pacienților, cu ONG-uri, societăți medicale și alți parteneri, am implementat proiecte menite să răspundă unora dintre cele mai presante nevoi ale pacienților, precum transportul gratuit la centrele de tratament în timpul primelor valuri de pandemie, consiliere psihologică, call center.

O largă categorie a populației din România rămâne defavorizată în ceea ce privește accesul la programe de prevenție și diagnosticare timpurie sau la educație medicală din motive care au legătură cu distanța, educația, mijloacele financiare și multe altele. Simțim că nu trebuie lăsați în urmă. Anul trecut, prin cele peste 20 de campanii de screening sau de conștientizare și educație medicală, organizate în parteneriat cu asociații ale pacienților și cu instituții medicale naționale de renume, am reușit să asigurăm examinări medicale gratuite în toată țara, de la screening pentru boli cronice până la examinări de ordin general, precum tensiunea arterială, indicele de masă corporală, capacitatea pulmonară etc.

În același timp, accesul la tratament modern necesită o diagnosticare corectă și înțelegem obligația noastră de a facilita asigurarea tratamentului potrivit pentru pacienți. În 2021, Roche a reușit să ofere investigații și teste de diagnosticare gratuite pentru peste 13.000 de persoane. De asemenea, am colaborat cu peste 50 de instituții din sectorul medical și peste 250 de medici pentru a facilita înțelegerea celor mai recente descoperiri și inovații din domeniul medical, astfel încât pacienții să poată beneficia în final de ele.

Apoi, după izbucnirea războiului din Ucraina la începutul acestui an, împreună cu colegii noștri din țările vecine și nu numai, am implementat o linie de sprijin pentru pacienții ucraineni care s-au refugiat, dar trebuiau să-și continue tratamentul în România. Pentru pacienții captivi în astfel de situații nefericite, acest ajutor a contat enorm.

Suntem mândri de ceea ce a realizat Roche pentru comunitate și dorim să continuăm aceste proiecte an de an.

Interviu de Ioan Dornescu