Prezentare WISE FINANCE SOLUTIONS, istoric, competențe, servicii
WISE FINANCE SOLUTIONS este o companie de consultanță pentru afaceri și managementul proiectelor, ce activează din 2009. Domeniul principal al activității sale este furnizarea de consultanță de specialitate în domeniul finanțărilor nerambursabile, cu o vastă experiență în accesarea de fonduri europene, fonduri guvernamentale (ajutoare de stat) și alte tipuri de subvenții, precum și în gestionarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri nerambursabile. WFS oferă în mod constant sprijin clienților în implementarea proiectelor lor de investiții și în medierea relației dintre potențialii beneficiari și instituțiile care coordonează implementarea și gestionarea asistenței financiare nerambursabile.

WISE FINANCE SOLUTIONS oferă următoarele servicii principale:

•Asistență financiară investițională,
•Elaborarea proiectelor de finanțare care include: identificarea surselor de finanțare, analiza eligibilității și elaborarea documentației necesare pentru accesarea finanțării nerambursabile,
•Managementul proiectului (Implementarea proiectelor finanțate) care include: Planificarea și controlul activităților proiectului, Pregătirea documentației de achiziție, Elaborarea cererilor de rambursare, Pregătirea rapoartelor de progres ale proiectului.

În plus, WISE FINANCE SOLUTIONS oferă servicii complementare pentru dezvoltarea afacerilor sau a proiectelor precum: Consultanță juridică (întocmirea de contracte și opinii juridice, negocierea contractelor în numele clientului, activități juridice complexe); Acțiuni juridice și reprezentare în fața diferitelor autorități - crearea de noi companii, pregătirea documentelor; Servicii de proiectare, cum ar fi: proiectarea clădirilor civile și industriale, care include elaborare studiu de fezabilitate, documentație tehnică pentru autorizația de construcție, proiect tehnic și detalii de execuție, pregătirea documentației tehnice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă (fonduri UE și ajutoare de stat); Consultanță financiară, Servicii IT și digitalizare, Resurse umane și training, Asigurări, Consulanță GDPR.

De ce este WFS partenerul potrivit în accesarea Fondurilor UE și a Ajutoarelor de stat?

Avem peste 10 ani de experiență în domeniul fondurilor nerambursabile (fonduri europene și ajutoare de stat) și o echipă completă și experimentată de specialiști - One Stop Shop - experți în fonduri europene, manageri de proiect, experți financiari, evaluatori de proiecte, experți achiziții publice, specialiști tehnici, avocați specializați în fonduri europene și ajutoare de stat.
Am elaborat și gestionat o mare varietate de proiecte de investiții, inclusiv proiecte majore de investiții (peste 100 milioane Euro/ proiect), în diferite domenii de activitate. Majoritatea proiectelor noastre aparțin sectorului productiv, în special auto, dar avem și proiecte în agricultură, turism, sănătate, sectorul IT, industria alimentară, industria plasticului, incubatoare de afaceri, parcuri industriale și așa mai departe.
Multe dintre proiectele noastre sunt investiții străine, deoarece scopul nostru nu este doar sprijinirea companiilor din România, ci și sprijinirea companiilor străine.
Avem o rată mare de succes a proiectelor pe care le-am depus, deoarece efectuăm o analiză riguroasă a solicitanților și a ideii de proiect și decidem să ne implicăm doar în dezvoltarea proiectelor care știm că sunt eligibile și au șanse reale să obțină finanțare. Rata noastră de succes se bazează nu numai pe muncă susținută, ci și pe entuziasmul și abordarea flexibilă dobândite în timp lucrând la proiecte de anvergură, care includ mai multe părți interesate. 
Suntem o companie One Stop Shop, oferind toate serviciile necesare pentru proiecte de investiții sau dezvoltarea afacerii, cum ar fi: consultanță de specialitate cu privire la fondurile UE, ajutoare de stat și alte subvenții, servicii de management de proiect, servicii de proiectare, servicii juridice, consultanță financiară, resurse umane, Servicii IT și digitalizare.
Suntem membri ai: Camerei de Comerț Româno-Olandeze - NRCC, Camerei de Comerț Româno-Britanice - BRCC, Camerei de Comerț Româno-Franceze – CCIFER și ai asociației Japanese Chamber Business Association.
Avem parteneriate la nivel regional, astfel încât să putem ajuta orice investitor să pătrundă în țări precum Ungaria, Polonia, Bulgaria, Serbia, Republica Cehă, Moldova, Grecia.

O privire de ansamblu asupra ajutoarelor de stat din România pentru IMM-uri și întreprinderi mari

Guvernul României pune în această perioadă la dispoziția companiilor o serie întreagă de măsuri de finanțare, în contextul generat de pandemia Covid, pentru a veni în sprijinul companiilor și în special a IMM-urilor. Astfel, în perioada imediat următoare se vor lansa o serie programe cu finanțare nerambursabilă pentru IMM-uri cum ar fi: Grantul pentru investiții de până la 200.000 Euro pentru dezvoltarea activității curente sau pentru activități noi sau Digitalizarea IMM-urilor ce oferă un grant de până la 100.000 Euro (reprezentând 90% din valoarea investiției) pentru achiziția de echipamente IT, software și aplicații informatice necesare digitalizării activității companiilor, precum și programul Electric Up ce oferă un ajutor nerambursabil de până la 100.000 Euro, 100% nerambursabil pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru producția de energie electrică și stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug – in.
Pentru companii mari, dar și pentru IMM-uri există două scheme importante de ajutor de stat gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, lansate încă din anul 2014 și care vor continua până în anul 2023, datorită prelungirii aprobate în acest an. Este vorba de Schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie, instituită prin HG 807/2014, prin care companiile care realizează investiții în valoare de minim 1 milion Euro pot obține o finanțare nerambursabilă de până la 50% din valoarea investiției. Ajutorul poate fi de maxim 37,5 Mil. Euro.Acest ajutor de stat se acordă pentru înființarea de unități noi de producție/ servicii, pentru extinderea unităților existente precum și pentru diversificarea activității/ produselor unei unități existente. Ajutorul de stat poate fi utilizat pentru construcția de clădiri, achiziția de utilaje, echipamente și instalații tehnologice necesare desfășurării activității. Acest ajutor de stat poate fi accesat și de start-up-uri nu doar de companii cu vechime. 
A doua schemă de ajutor de stat gestionată de Ministerul Finanțelor Publice și care vine în sprijinul companiilor care au în plan crearea de noi locuri de muncă, este Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin HG 332/ 2014. Prin această schemă companiile care creează minim 100 de locuri de muncă pot primi un ajutor de stat de până la 50% din costurile salariale totale aferente noilor locuri de muncă, pentru o perioadă de 2 ani consecutivi. Ca și în cazul ajutorului de stat pentru investiții HG 807, această schemă poate fi accesată atât de companii existente cât și de cele nou-înființate, atât de companii mari cât și de IMM-uri, iar ajutorul nerambursabil poate ajunge până la 37,5 Mil. Euro per companie.